Daltononderwijs

Het uitgangspunt van ons onderwijs zijn de kernwaarden van Dalton: verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie. Deze kernwaarden zijn een goede basis om te zorgen dat iedere leerling wordt uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en functioneren. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid voor zover zij het aankunnen. Natuurlijk ligt dit voor ieder kind weer anders. Controle op het proces en op het product van het leren zijn hierdoor zeer belangrijk.

 

Zelfstandigheid

Kinderen doen graag dingen zelf en willen hun eigen keuzes maken. We leren kinderen beslissingen te nemen om doelgericht aan een opdracht of eigen leerdoel te kunnen werken. Natuurlijk leren we ze daarbij hoe ze dat kunnen aanpakken, hoe ze dat kunnen plannen en waar en aan wie ze hulp kunnen vragen. Het leerproces wordt zichtbaar in een persoonlijk portfolio.

De Achtbaan

Samenwerken

Samenwerkend leren en andere vormen van samenwerken zorgen ervoor dat leerlingen sociale vaardigheden opdoen. De kinderen leren van elkaar, door elkaar en met elkaar.
Dit doen we op verschillende manieren, zoals werken met een maatje, samenwerkingsopdrachten, elkaar helpen in een groepje en tutorleren (bijvoorbeeld een kind uit groep 8 leest met een kind uit groep 3). Respect voor elkaar is hierbij belangrijk.

 

Effectiviteit

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van de beschikbare leertijd en leermiddelen. Op onze school zie je dit bijvoorbeeld terug in de manier van instructie geven, het gebruik van de instructietafel en het zichtbaar maken van de leerdoelen voor de kinderen.

 

Reflecteren

Reflectie zorgt voor bewustwording van je eigen krachten en leerpunten. Hierdoor worden kinderen eigenaar van hun ontwikkeling. Succeservaringen geven zelfvertrouwen en dragen bij aan nieuwe inzichten en een groter pakket oplossingen voor de toekomst. Kinderen leren te kijken naar hun eigen vaardigheden, waarom ze bepaalde dingen zo gedaan hebben en hoe ze het een volgende keer kunnen doen.

Door ons onderwijs zo vorm te geven, worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Ze bereiden zich op deze manier goed voor om de wijde wereld in te gaan.