Gezonde School

In 2021 zijn we op de Achtbaan gestart met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van de kinderen. Een van de onderdelen van de Gezonde School-aanpak is bewegend leren. Elke week komt een leerkracht bewegend leren in de klassen om de kinderen meer te laten bewegen. Ook de leerkrachten proberen bewegend leren regelmatig in de lessen te verwerken.

Daarnaast bieden we via EU-Schoolfruit drie keer per week fruit en groente aan tijdens het 10-uurtje. De kinderen maken zo kennis met verschillende soorten groente en fruit. Ook is er een watertappunt aangelegd waar kinderen hun bidon kunnen bijvullen.  Stay healthy!

De Achtbaan