Protocollen

Vanwege allerlei redenen worden er afspraken met elkaar gemaakt. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst, soms omdat het wettelijk is voorgeschreven. Van wie de wens ook afkomt, binnen onze school maken we de afspraken met degenen die voor de uitvoering zorgen. Veel afspraken worden beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze in een bepaalde situatie is en welke afspraken er bestaan. In een protocol is een wereld van kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. Wij gebruiken deze protocollen: