ICT op school

Iedere locatie van de Achtbaan beschikt over een goed functionerend ICT-netwerk. Om de 4 à 5 jaar worden onze netwerken vernieuwd om zodoende met goed, modern materiaal aan het werk te kunnen blijven. 

Onze onderwijsvorm biedt veel ruimte voor het werken met de computer. In iedere groep is een aantal chromebooks voor de leerlingen beschikbaar. Bovendien kunnen de kinderen door een goed dekkend WiFi-netwerk ook buiten de groepsruimtes met digitale apparatuur werken.

De programma’s die we gebruiken, zijn een aanvulling op ons onderwijsaanbod. Op de Achtbaan zijn ook diverse webbased leerlingprogramma’s beschikbaar. Dit geeft de kinderen de gelegenheid ook thuis met het programma te werken.

In al onze kleuterklassen wordt gewerkt met een digibord en Chromebooks. Zo leggen kleuters bijvoorbeeld mozaïeken en maken rubriceeroefeningen m.b.v. de computer. Ook worden voorbereidende lees- en taalonderwijsprogramma’s met de computer aangeboden. Op het digibord kunnen leerkrachten klassikale instructies geven. Ook kunnen de lessen verlevendigd worden met video's, geluid en animaties.

In groep 3 ondersteunt de computer het aanvankelijk leesproces. Vanaf groep 4 zijn verschillende reken- en taalprogramma’s voorhanden en ook op het gebied van wereldverkenning zijn zinvolle en leuke programma’s aanwezig.

Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van verslagen en werkstukken. De computer krijgt hierbij zowel de functie van informatieverstrekker als tekstverwerker.

Vanaf groep 7 leren de kinderen ook presentaties met Google Presentaties of Prezi te houden.

De grote voordelen die de computerprogramma’s bieden, zijn:

  • elke leerling kan op zijn eigen niveau werken; de computer houdt bij waar een kind gebleven is;
  • de leerkracht krijgt een nauwkeurig overzicht van de prestaties van elk kind;
  • het werken op de computer wordt door de leerlingen meestal als een plezierige afwisseling gezien van het gewone schoolwerk.
 

Digiborden
In elk lokaal is een digitaal schoolbord (digibord) geplaatst. Een digibord kan gebruikt worden als schrijfbord, maar ook als groot computerbeeldscherm. Zodoende kunnen we klassikale instructies geven met digitale software. Ook kan leerstof van bijvoorbeeld de wereldoriëntatievakken verlevendigd worden met video's, geluid en animaties.

Programmeren
Vanaf 2019 zijn wij gestart met het opzetten van een leerlijn programmeren. Dit in het kader van het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Deze leerlijn loopt van groep 1 t/m groep 8.

In groep 1 en 2 werken de leerlingen met behulp van het robotje Botley. Ze leren met deze robot een aantal basisvaardigheden van programmeren.

De leerlingen van groep 3 en 4 ontwikkelen hun skills met Ozobot. Ozobot is een kleine robot, waarvan de werking ook terug te vinden is in bijvoorbeeld computergestuurde productiehallen. Leerlingen leren m.b.v. vastgestelde kleurcoderingen de Ozobot een bepaald parcours te laten rijden. 

Voor de leerlingen van groep 5 en 6 is voor het verder uitbouwen van hun vaardigheden LegoWeDo aangeschaft. Met LegoWeDo leren de leerlingen om, door middel van de Lego-programmeertaal, computergestuurde opdrachten aan hun gemaakte Lego-creaties te geven. 

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met MicroBits, waarbij leerlingen informatie leren opslaan op een printplaat om daarmee een voertuig opdrachten te laten uitvoeren.