La Markus Klas

Op de Achtbaan bieden we alle leerlingen een onderwijsaanbod dat past bij hun leerbehoeften. Leerlingen die verder zijn in de leerstof krijgen in de klas aanpassingen in de leerstof. Hierdoor is er ruimte en tijd om te verrijken op verschillende vakgebieden. Sommige kinderen hebben niet voldoende aan deze uitdaging in de klas. In overleg met de IB’er en de groepsleerkracht wordt besloten of een leerling mag deelnemen aan de La Markusklas.

In de La Markusklas leren de kinderen vaardigheden die ze nodig hebben om nog zelfstandiger in de klas te kunnen werken met een aangepast leerstofaanbod. In de plusklas krijgen de kinderen projecten aangeboden vanuit de 'pittige La Markustorens'. Projectmatig werken is een middel dat we inzetten om verschillende vaardigheden bij de leerlingen verder te ontwikkelen. Zelfredzaamheid, leren plannen, doorzetten bij moeilijkheden, evalueren en reflecteren op eigen leerproces zijn de elementen die wekelijks terugkomen als het groepje leerlingen bij elkaar komt. De leerlingen krijgen op meerdere aspecten een beoordeling voor het project waarbij het eindresultaat maar voor ⅕ meetelt. Het gaat om het leerproces.

De La Markusklas is vanaf groep 5. Kinderen die ondersteuning krijgen in de plusklas, zullen daar minstens een jaar in zitten. Als we zien dat een leerling vaardig genoeg is, mag de leerling blijven werken met de projecten van de La Markusklas maar met minder intensieve ondersteuning.