Mediawijsheid

Tv, internet, social media, games en smartphones; kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er vaak uren mee bezig. Ze beleven er veel plezier aan,  maar weten niet altijd hoe ze media kritisch kunnen bekijken of hoe ze er zelf bewust mee om kunnen gaan. Met andere woorden: hoe mediawijs zijn ze?

Om meer aandacht te geven aan mediawijsheid en de leerlingen te laten ervaren hoe mediawijs ze zijn, gaan we aan de slag met het diploma Veilig Internet. Dit is een lespakket voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan.

Op school maken de kinderen aan de hand van een werkboek opdrachten waarin ze bijvoorbeeld leren hoe ze veilig kunnen internetten, hoe ze hun identiteit op het internet kunnen beschermen enz. Allerlei zaken waardoor kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met de nieuwe media.