Schoolproject

Eenmaal per jaar staat de school voor een periode van twee weken in het teken van het schoolproject. Door de hele school heen, dus van groep 1 t/m groep 8, wordt er gewerkt rond een bepaald thema. In de klassen wordt op het niveau van de kinderen een bepaald onderwerp uitgediept. Indien het onderwerp daar aanleiding toe geeft, wordt een tentoonstelling samengesteld met het werk van de kinderen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de resultaten te komen bekijken op de tentoonstellingsavond aan het einde van het project.

 

Project van locatie Beukenrode


 

Project van locatie Cluster
 

Project van locatie Distelweg