Voor het eerst naar school

Kinderen mogen naar school als ze vier jaar zijn. Om alvast aan school te wennen, mogen ze voor hun vierde verjaardag vijf dagdelen (= 2½ dag) komen wennen. Een maand van tevoren neemt de leerkracht contact op om deze wenmomenten af te spreken.

In de kleuterperiode wordt de basis gelegd, ook voor het daltononderwijs. Juist in deze periode is het samenwerken en samenspelen heel belangrijk. Door gerichte samenwerkingsopdrachten proberen wij de kinderen verder te helpen in hun sociale ontwikkeling. Ook maken we gebruik van de kennis en vaardigheden van de oudere kleuters; zij kunnen een jongere kleuter goed helpen. Door deze belangrijke taak kan een oudere kleuter enorm groeien in zijn zelfvertrouwen. De jongere kleuter heeft hierdoor al snel zijn eerste maatje in de klas.

Deze maatjes zijn ook de helpende handjes van de leerkracht. Iedere dag mag er weer een ander stel naast de juf/meester zitten en krijgen ze een aantal speciale taakjes. De andere dagelijkse klusjes worden verdeeld over de rest van de kinderen. Denk dan aan het vegen van de klas, kwastjes afwassen en de stoelen op de tafel zetten.

De kinderen kunnen naar school worden gebracht tussen 8.20 uur en 8.30 uur. We hebben een verkorte middagpauze. Per locatie kunnen deze tijden verschillen. Deze kinderen zijn om 14.45 uur uit. 

’s Morgens mogen de kinderen een 10-uurtje meenemen. Denk hierbij aan een koekje of een appeltje en iets te drinken in een beker of pakje. Schrijf overal de naam van uw kind op en laat aan uw kind zien wat u meegeeft. U kunt het tienuurtje achterlaten in de daarvoor bestemde bakken. Op woensdag is het fruitdag bij ons op school en nemen alle kinderen een gezond tussendoortje mee. 

 

Intakeformulier

Het is voor de leerkracht belangrijk om zo snel mogelijk het leer- en speelgedrag van een kind te kennen. Daarom vragen we u een intakeformulier in te vullen op het moment dat uw kind komt wennen in de kleuterklas. Dit formulier wordt na een aantal weken door de leerkracht met u besproken. De leerkracht krijgt zo een vollediger beeld van uw kind en kan daarmee goed inspelen op individuele eigenschappen van uw kind. Op uw beurt krijgt u een eerste beeld hoe het met uw kind in de eerste schoolweken is gegaan.