Voor het eerst naar school


Kinderen mogen naar school als ze vier jaar zijn. Om alvast aan school te wennen mogen ze voor hun vierde verjaardag vijf dagdelen (= 2 1/2 dag) komen wennen als gast. Een maand van te voren neemt de leerkracht contact
met u op om deze wenmomenten af te spreken.
In de kleuterperiode wordt de basis gelegd, ook voor het Dalton onderwijs. Juist in deze periode is het samenwerken en samenspelen heel belangrijk. Wij proberen de kinderen door gerichte samenwerkingsopdrachten verder te helpen in hun sociale ontwikkeling. Ook maken we gebruik van de kennis en vaardigheden van de oudere kleuters, zij kunnen goed een jongere kleuter helpen. Een oudste kleuter kan enorm groeien in zijn zelfvertrouwen door deze belangrijke taak. De jongste kleuter heeft hierdoor al snel zijn eerste maatje in de klas.

Deze maatjes zijn ook de helpende handjes voor de juf. Iedere dag mag er weer een ander stel naast haar zitten en zij krijgen een aantal speciale taakjes die dag. Verder worden de dagelijkse klusjes verdeeld over de rest van de kinderen. Denk dan aan: het vegen van de klas, kwastjes afwassen en de stoelen op de tafel zetten.

De kinderen kunnen naar school worden gebracht tussen 8.20 uur en 8.30 uur. We volgen dan de tijden van de verkorte middagpauze. De kinderen zijn om 14.45 uur uit.  

’s Morgens mogen de kinderen een ‘tienuurtje’ meenemen. Denk daarbij aan een koekje of een appeltje en iets te drinken in een beker of pakje. Schrijf overal de naam van uw kind op en laat aan uw kind zien wat u mee geeft. U kunt dit achterlaten in de daarvoor bestemde bakken. Op woensdag is het fruitdag bij ons op school. Op deze dag vragen wij alle kinderen om een gezond tussendoortje mee te geven. 
Intakeformulier
Het is voor de leerkracht belangrijk om zo snel mogelijk het kind zijn leer- en speelgedrag te kennen. Om deze reden vragen we u een intakeformulier in te vullen op het moment dat uw kind komt wennen in de kleuterklas. Dit formulier wordt na een aantal weken door de leerkracht met u besproken. De leerkracht krijgt zo een vollediger beeld van uw kind, en kan daarmee goed op individuele eigenschappen van uw kind inspelen. Op uw beurt krijgt u een eerste beeld hoe het met uw kind in de eerste schoolweken is gegaan.