Dagindeling kleuterbouw


Door uitdagend materiaal en een breed aanbod van activiteiten, wordt ieder kind gestimuleerd een stapje verder te zetten in zijn ontwikkeling. Belangrijk hiervoor is een veilige, stimulerende omgeving. De schooldagen zijn daarom volgens een vast patroon ingedeeld. 

Dagen van de week
Iedere dag krijgt van ons een kleur. Dat is om meerdere dingen duidelijk te kunnen maken aan de kinderen en voor het (latere) aftekenen van de taakjes. Deze kleuren zijn voor de hele schooltijd hetzelfde.
Maandag: rood
Dinsdag: geel
Woensdag: blauw
Donderdag: groen
Vrijdag: bruin

Spelen en ‘werken’
Dit is een periode waarin de kinderen werken en spelen in speelhoeken, aan tafels en op de kleedjes op de grond. De leerkracht zorgt er voor dat er voldoende en gedifferentieerde keuzemogelijkheden zijn voor de kinderen tijdens de speelwerkles.
Spelen is een zeer belangrijke manier van ontwikkelen, een manier om jezelf, elkaar en de omgeving te leren kennen. In onze kleutergroepen staat het spelen centraal. Kinderen spelen op allerlei manieren. Denk aan rollenspel in de poppenhoek of in de themahoek, zoals een winkeltje. Ze bouwen en construeren, ze knutselen en tekenen. In dat spel willen ze vaak de wereld van de volwassenen zo goed mogelijk imiteren. Tijdens het spelen begeleidt de leerkracht de kinderen en maakt met hen steeds een stapje vooruit. De leerkracht stimuleert de kinderen om te praten tijdens hun spel en om verhalen te vertellen bij wat ze gemaakt of gespeeld hebben. De leerkracht stimuleert de kinderen vooraf plannen te maken en dan pas te gaan spelen en om tijdens het spel de plannen zonodig bij te stellen. Achteraf kijken ze terug om te zien of het ging zoals ze hadden gedacht. Zo leren ze eisen stellen aan hun spel en werk.
De leerkracht zorgt voor een rijke en uitdagende omgeving, waarin veel spelactiviteiten kunnen plaatsvinden. Maar ook de kinderen en de ouders worden bij het inrichten van de omgeving betrokken.
Werken met ontwikkelingsmaterialen
Vanuit het spel, ontstaat de behoefte bij kind en leerkracht om specifieker en gerichter aan het werk te gaan. Hiervoor gebruiken wij divers ontwikkelingsmateriaal zoals lotto’s, puzzels, lego, mozaïeken maar ook zand, klei en teken- en schildermaterialen. Het ontwikkelingsmateriaal kan tijdens het spel worden gebruikt, maar het kan ook zijn dat de leerkracht dit klaarlegt op een aparte tafelgroep.

Kringactiviteiten
De kringactiviteiten zijn divers van inhoud. De indeling van de ochtend en de middag wordt in de kring besproken en bijzondere gebeurtenissen, zoals de verjaardag of ziekte van een kind, komen aan de orde. Er worden prentenboeken voorgelezen en besproken en liedjes gezongen. Hierbij wordt het taalgebruik gestimuleerd en leren de kinderen nieuwe woorden en begrippen. In de kring geven we een keer per week ook Engels, en doen we aan kanjertraining.
Naast de grote kring, waar alle kinderen uit de groep aan deelnemen, gebruiken wij ook de kleine kring. Deze wordt ingezet voor extra uitleg, maar ook voor activiteiten die je beter in een kleine groep kunt doen. Tijdens de speelwerkles nodigt de leerkracht enkele kinderen uit in de kleine kring. De andere kleuters zijn op zo’n moment zelfstandig aan het werken in de verschillende hoeken.


Thema’s en projecten
Bij het werken met thema’s kiezen wij voor thema’s die betekenis en ontwikkelingswaarde voor kinderen hebben. Betekenis houdt in dat de kinderen zich aangesproken voelen door het thema; het thema interessant vinden. We kiezen onderwerpen, die de kinderen raken. Ze moeten er méér van willen weten. Gedurende 4 à 6 weken wordt er gespeeld en gewerkt rond een bepaald onderwerp. In de groep worden speelhoeken bij het thema ingericht, waarin het spel wordt gestimuleerd en het onderwerp verdieping kan krijgen.

Regelmatig wordt aan ouders hulp gevraagd, zoals het zoeken van spullen die bij dit thema aansluiten. We proberen met alle mogelijke middelen het thema inhoud te geven en de interesse te prikkelen.

Activiteiten naar lezen, schrijven en rekenen
Tijdens de kleuterperiode krijgen veel kinderen interesse in de geletterde en gecijferde wereld van de grote mensen. Wij proberen hierop in te gaan en hun interesse serieus te nemen door bijvoorbeeld woorden te laten na stempelen of zelf woorden en teksten te laten schrijven, stempelen of typen. In de onderbouw vinden we het erg belangrijk dat de kinderen aan de slag gaan met functionele lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Dat wil zeggen dat de kinderen de teksten die ze maken, gebruiken in hun spel. Het is bijvoorbeeld voor de kinderen zinvol en interessant als ze hun eigen boodschappenbriefje schrijven om te onthouden wat ze willen kopen in de winkel. Ook uitvoeren van wiskundige handelingen zoals tellen, meten of categoriseren levert pas echt inzicht op als het verbonden is met de werkelijkheid. Daarom proberen wij dit soort handelingen zoveel mogelijk te koppelen aan het thema waaraan we werken.
Bewegingsonderwijs
Minimaal twee keer per week hebben de kleuters een geleide les bewegingsonderwijs, maar ook op dagen met slecht weer gaan we naar de gymzaal. In de kleutergymzaal krijgen de kinderen gerichte oefeningen om hun motorische ontwikkeling te stimuleren. Wij gebruiken een eigen gymplanning waar we de verschillende bewegingsvormen en bewegingslessen, zoals klimmen en klauteren, spellessen en bewegingsverhalen evenredig aan bod komen. De kinderen gymmen in hun ondergoed en met makkelijke gymschoenen met elastiek of klittenband. Let bij de aanschaf van de gymschoenen erop dat de zolen niet glad en zwart zijn. De gymschoenen blijven gedurende het schooljaar op school. Het is fijn wanneer u uw kind op de vaste gymdagen gemakkelijke kleding aan doet, zodat zij zich zo zelfstandig mogelijk kunnen aankleden?