Schoolproject

Eenmaal per jaar staat de school voor een periode van twee weken in het teken van het schoolproject. Door de hele
school heen, dus vanaf de groepen 1-8, wordt er gewerkt rond een bepaald thema. In de klassen wordt op het niveau van de kinderen een bepaald onderwerp uitgediept. Indien het onderwerp daar aanleiding toe geeft, wordt een tentoonstelling samengesteld met werk van de kinderen. U wordt dan in de gelegenheid gesteld de resultaten te komen bekijken.