Sociaal-emotionele vorming


Ook in de midden- en bovenbouw vindt in alle groepen regelmatig kanjertraining plaats. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die eigen leerkracht in de eigen klas geeft. De Kanjertraining http://www.kanjertraining.nl/ is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).