Plusklas


De Achtbaan wil zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet komen. Dit betekent dat we voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, steeds op zoek gaan naar mogelijkheden om deze uit te dagen. Voor deze leerlingen wordt binnen de groep de leerstof gecompact, zodat er tijd is voor verrijking en verdieping.
 
Daarnaast kunnen we sinds 1998 een aantal kinderen in kleine groepen extra ondersteuning bieden in de zgn. plusklasgroepen. In de 4 plusklassen (primair leerlingen met uitzonderlijke kwaliteiten stimuleren) komen de kinderen in kleine groepjes bijeen onder leiding van de plusklasleerkracht. Hier komen de kinderen in aanraking met ontwikkelingsgelijken, leren ze op het niveau van ontwikkelingsgelijken te leren leren, samenwerken te werken en creatief te zijn in het vinden van oplossingen. De plusklassers leren van elkaar en leren elkaars talenten te benutten.
 
Onze plusklassen zijn aangesloten bij het Wetenschapschapsknooppunt  Leiden. Samen met het wetenschapsknooppunt hebben we een aantal projecten ontwikkeld voor de plusklassers van de groepen 7 en 8. De onderwerpen die bij deze groepen onder andere aan bod komen zijn:
Leonardo da Vinci  Mindmappen
Het menselijk brein Leren presenteren met Prezi
Sterren en planeten  Omgaan met de microscoop
Het klimaat  Spaans

De plusklassers uit de groepen 6 krijgen, behalve een cursus “Mindmappen” en een cursus “Leren presenteren met Prezi”, een jaar lang Spaans.
Vol enthousiasme maken ze zich deze taal eigen d.m.v. liedjes, toneelstukjes en spelletjes. Zij zijn dan ook prima in staat aan het einde van schooljaar een eenvoudig gesprekje in het Spaans met elkaar te voeren.
 
Alle positieve ervaringen en expertise die we inmiddels in huis hebben met de plusklasgroepen geven handreikingen om de getalenteerde leerling ook extra te ondersteunen binnen de reguliere groepen.