Huiswerk


Binnen de Achtbaan vinden we het verantwoord de kinderen vanaf groep 6 huiswerk mee te geven. In groep 6 beperkt zich dit tot het voorbereiden van toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

In groep 7 en 8 hebben de leerlingen naast het voorbereiden van  toetsen voor de zaakvakken en Engels ook wekelijks huiswerk te maken voor taal/spelling en rekenen Dit gebeurt met speciale huiswerkboekjes voor deze onderdelen. In principe kan dit huiswerk zelfstandig gemaakt worden. Het is echter geen probleem als  u uw kind  op weg helpt als iets niet begrepen wordt. Het huiswerk is bedoeld als verdere automatisering van de basisstof. De leerlingen van groep 7 hebben 2x per week huiswerk,  de leerlingen van groep 8 dagelijks.  De leerkrachten controleren of het huiswerk gemaakt is en bespreken de antwoorden met de leerlingen.

Indien u merkt dat uw kind teveel tijd besteedt, of teveel moeite heeft met het huiswerk, neemt u dan contact op met de leerkracht. Ook indien er omstandigheden zijn, waardoor het huiswerk niet gemaakt kon worden, verzoeken we u contact op te nemen.