Huiswerk

Huiswerk is binnen het basisonderwijs nog wel eens een onderwerp van discussie.

Binnen de Achtbaan vinden we het verantwoord de kinderen vanaf groep 6 af en toe huiswerk mee te geven. In groep 6 beperkt zich dit tot het leren van de topografie van Nederland.

In groep 7 en 8 komen naast topografie, huiswerkboekjes met rekenen en taal voor. In principe zou dit huiswerk zelfstandig gemaakt kunnen worden. Het is helemaal niet erg als u de kinderen helpt. Onder helpen verstaan we echter niet voorzeggen. Het leerhuiswerk wordt schriftelijk overhoord. Het maakhuiswerk is bedoeld als verdere automatisering van de basisstof. De kinderen krijgen hier geen cijfer voor, maar worden achteraf getoetst binnen de groep. 

Indien u merkt dat uw kind teveel tijd besteedt, of teveel moeite heeft met het huiswerk, neemt u dan contact op met de leerkracht. Ook indien er omstandigheden zijn, waardoor het huiswerk niet gemaakt kon worden, verzoeken we u contact op te nemen, of een briefje te schrijven.