ICT op school

Iedere locatie van De Achtbaan beschikt over een goed functionerend ICT-netwerk. Om de 4 à 5 jaar worden onze netwerken vernieuwd, om zodoende met goed, modern materiaal aan het werk te kunnen blijven. Zo is in mei 2014 in elk gebouw het netwerksysteem vernieuwd, per klas het aantal computers uitgebreid met laptops en tablets, en zijn al onze gebouwen voorzien van een draadloos wifisysteem.

Onze onderwijsvorm biedt veel ruimte voor het werken met de computer. In iedere groep is een aantal computers, laptops en tablets beschikbaar. Daarnaast is op iedere locatie een centrale computerhoek- of ruimte ingericht. Bovendien is er, door de gebouwen wifidekkend te maken, de mogelijkheid gecreëerd om onze leerlingen buiten de groeps-en computerruimtes ook met digitale apparatuur te laten werken.

De programma’s die we gebruiken zijn een aanvulling op ons onderwijsaanbod. Op de Achtbaan zijn ook diverse webbased - leerling programma’s beschikbaar. Dit geeft de kinderen de gelegenheid ook thuis met het programma te kunnen werken.

Bij groep 3 ondersteunt de computer het aanvankelijk leesproces. Vanaf groep 4 zijn verschillende reken- en taalprogramma’s voorhanden, maar ook op het gebied van wereldverkenning zijn zinvolle en leuke programma’s aanwezig.

Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van verslagen en werkstukken. De computer krijgt hierbij zowel de functie van informatieverstrekker als tekstverwerker.

Vanaf groep 7 leren de kinderen ook presentaties met Power Point of Prezi te houden.

De grote voordelen, die de computerprogramma’s bieden zijn de volgende:

• elke leerling kan op zijn eigen niveau werken, want de computer houdt zelf bij waar ieder kind gebleven is,
• de leerkracht krijgt een nauwkeurig overzicht van de prestaties van elk kind,
• het werken op de computer wordt door de leerlingen meestal als ‘n heel plezierige afwisseling gezien van het gewone schoolwerk.

Digiborden
Een digibord kan gebruikt worden als schrijfbord, maar ook als groot computerbeeldscherm. Zodoende kunnen we klassikale instructies geven met voorhanden zijn de digitale software. Ook kan leerstof van bijvoorbeeld de wereldoriëntatievakken verlevendigd worden met filmpjes, geluid en animaties die op internet te vinden zijn.