ICT op school


Iedere locatie van De Achtbaan beschikt over een goed functionerend ICT-netwerk. Om de 4 à 5 jaar worden onze netwerken vernieuwd, om zodoende met goed, modern materiaal aan het werk te kunnen blijven. Zo is in mei 2014 in elk gebouw het netwerksysteem vernieuwd en in 2018 zijn een groot aantal chromebooks op school gekomen. Bovendien zijn de gebouwen wifidekkend gemaakt.

Onze onderwijsvorm biedt veel ruimte voor het werken met de computer. In iedere groep is dus een aantal chromebooks voor de leerlingen beschikbaar. Bovendien is er, door de gebouwen wifidekkend te maken, de mogelijkheid gecreëerd om onze leerlingen buiten de groepsruimtes ook met digitale apparatuur te laten werken.

De programma’s die we gebruiken zijn een aanvulling op ons onderwijsaanbod. Op de Achtbaan zijn ook diverse webbased leerlingprogramma’s beschikbaar. Dit geeft de kinderen de gelegenheid ook thuis met het programma te kunnen werken.

In groep 3 ondersteunt de computer het aanvankelijk leesproces. Vanaf groep 4 zijn verschillende reken- en taalprogramma’s voorhanden en ook op het gebied van wereldverkenning zijn zinvolle en leuke programma’s aanwezig.

Vanaf groep 5 wordt de computer gebruikt bij het maken van verslagen en werkstukken. De computer krijgt hierbij zowel de functie van informatieverstrekker als tekstverwerker.

Vanaf groep 7 leren de kinderen ook presentaties met Google Presentaties of Prezi te houden.

De grote voordelen, die de computerprogramma’s bieden zijn de volgende:
• elke leerling kan op zijn eigen niveau werken, want de computer houdt zelf bij waar ieder kind gebleven is,
• de leerkracht krijgt een nauwkeurig overzicht van de prestaties van elk kind,
• het werken op de computer wordt door de leerlingen meestal als ‘n plezierige afwisseling gezien van het gewone schoolwerk.

Digiborden
In elk lokaal is een digitaal schoolbord geplaatst.
Een digibord kan gebruikt worden als schrijfbord, maar ook als groot computerbeeldscherm. Zodoende kunnen we klassikale instructies geven met voorhanden zijn de digitale software. Ook kan leerstof van bijvoorbeeld de wereldoriëntatievakken verlevendigd worden met filmpjes, geluid en animaties die op internet te vinden zijn.

Programmeren
Vanaf 2019 is onze school gestart met het opzetten van een leerlijn programmeren. Dit in het kader van het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Deze leerlijn loopt van groep 1 t/m groep 8. 
In groep 1 en 2 werken de leerlingen met behulp van het robotje genaamd Botley en leren met deze robot een aantal basisvaardigheden van programmeren.
De leerlingen van groep 3 en 4 ontwikkelen hun skills verder met het werken met Ozobot. Ozobot is een kleine robot, waarvan de werking ook terug te vinden is in bijvoorbeeld computergestuurde productiehallen. Leerlingen leren mbv vastgestelde kleurcoderingen de Ozobot een bepaald parcours te laten rijden.
Voor de leerlingen van groep 5-6 is voor het verder uitbouwen van hun vaardigheden LegoWeDo aangeschaft. Met LegoWeDo leren de leerlingen om door middel van de Lego-programmeertaal, computergestuurde opdrachten aan hun gemaakte Lego creaties te geven. 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan aan de slag met MicroBits, waarbij leerlingen informatie leren opslaan op een printplaat om daarmee een voertuig opdrachten te laten uitvoeren.