Mediawijsheid


TV, internet, social media, games en mobiele telefonie. Kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er vaak uren mee bezig. Ze beleven er veel plezier aan,  maar weten niet altijd hoe ze media kritisch kunnen bekijken of hoe ze er zelf bewust mee om kunnen gaan. Met andere woorden hoe mediawijs zijn ze.

Om meer aandacht te geven aan mediawijsheid en de leerlingen te laten ervaren hoe mediawijs ze echt zijn, gaan we aan de slag met het diploma veilig internet. Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan.


Op school gaan de kinderen aan de hand van een werkboek opdrachten maken waarin ze bijvoorbeeld leren hoe ze veilig kunnen internetten, hoe ze hun identiteit op het internet kunnen beschermen, enz. Allerlei zaken waardoor de kinderen op een verantwoorde manier leren omgaan met de nieuwe media.
 


Van de website mijnkindonline.nl hebben we een aantal brochures gedownload welke u hieronder kunt vinden. Klik op een brochure en het downloaden begint.