Bewegingsonderwijs

Ook op het gebied van de gymnastieklessen hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Een hedendaagse les bewegingsonderwijs is nauwelijks te vergelijken met de gymnastiekles van vroeger. De nadruk ligt nu op zoveel mogelijk verantwoord bewegen. Er wordt dan ook waar mogelijk in groepen gewerkt, vaak met behulp van verschillende toestellen tegelijk.

Ieder kind moet kunnen bewegen op eigen niveau. Het bewegingsonderwijs dient ook een recreatief karakter te hebben. Kinderen moet geleerd worden plezier te beleven aan sporten.

Naast het bewegingsonderwijs in de gymzaal, heeft groep 5 eens in de twee weken zwemles.