Schoolgids

Door middel van deze gids willen wij een beeld geven van onze school. Dit als verantwoording aan de ouders van onze leerlingen en als informatie aan ouders die een school zoeken voor hun kind.

Om voor u dat beeld van de Achtbaan te schetsen, proberen we antwoord te geven op een aantal vragen, zoals:

• Wat houdt openbaar onderwijs in ?
• Wat streeft de Achtbaan na met haar onderwijs ?
• Hoe is de school georganiseerd ?
• Welke activiteiten vinden er plaats ?
• Op welke wijze wordt les gegeven aan de Achtbaan ?

Kortom, informatie waarvan wij hopen dat u het gevoel krijgt dat uw kind op de Achtbaan op de juiste school zit.

Naast deze schoolgids bestaat er ook nog een jaarkalender met specifieke gegevens van het betreffende schooljaar. Hierin staan ook data van allerlei buitenschoolse activiteiten en feesten. De schoolgids en de informatiekalender zijn ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Mogelijk heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u reageren op deze schoolgids. Neemt u dan even contact op met Toon Peters.

Mede namens het onderwijsteam, de ouderraad en de medezeggenschapsraad veel plezier gewenst met het lezen van deze schoolgids.

Klik hier voor de schoolgids