Daltonbeleidsplan

In een daltonbeleidsplan staat beschreven hoe het team van onze school aan het Daltononderwijs invulling
geeft. Het is tot stand gekomen door een samenwerking van de bouwcoördinatoren,
de daltoncoördinatoren en inbreng van het hele team.

Dalton is een visie op onderwijs en heeft geen vast systeem. Omdat
Dalton geen vast systeem heeft, zal de invulling door de school zelf
gemaakt moeten worden. Door nascholing te blijven volgen met het
team of individueel, met elkaar in gesprek te blijven over ons
onderwijs zie je door de jaren heen veel veranderingen. Het Daltononderwijs blijft
leven en zal altijd aanpasbaar zijn.

Dit beleidsplan is geschreven om de lijnen ,zoals ze nu zijn, vast te leggen, zodat
iedere leerkracht, ervaren of beginnend, de afspraken en organisatievormen terug
kan vinden.
Daltononderwijs kenmerkt zich door flexibiliteit. In dit Daltonbeleidsplan worden
hoofdlijnen aangegeven. De leerkracht heeft, afhankelijk van de groep,
persoonlijke onderwijsstijl en faciliteiten, de ruimte om binnen deze
hoofdlijnen een eigen kleur te geven aan het onderwijs en door middel van
proeftuinen nieuwe dingen uit te proberen. Dit zorgt voor
veel betrokkenheid en discussie. Dit zijn twee belangrijke voorwaarden
om het proces van continue ontwikkeling te laten plaatsvinden.

Voor het volledige beleidsplan kunt u hier klikken.