Wat is cultuureducatie?

Cultuureducatie is onderwijs in cultuur in de breedste zin van het woord. Het is veelal ingebed in
andere vakgebieden en geen apart vak op de basisschool.
Met cultuureducatie leren de kinderen beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Tevens leren ze op eigen werk en dat van anderen te reflecteren en tot slot verwerven ze enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Tal van culturele aspecten komen jaarlijks terug in lessen, feesten en activiteiten.
 

Waarom cultuureducatie?

Cultuureducatie past binnen de pedagogische opdracht van onze school, het bevordert de sociale
cohesie in en buiten de school. Het levert een positieve bijdrage aan het schoolklimaat en aan de
creativiteit van kinderen.
De sociale vaardigheden van leerlingen worden positief beïnvloed en kan voor meer begrip zorgen.
Bovendien sluit het aan bij de belevingswereld van kinderen.
 

Wat doet de obs de Achtbaan aan cultuureducatie?

Behalve dat cultuur verweven zit in vrijwel alle vakgebieden doen wij ook speciale activiteiten op
cultureel gebied.
  1. Wij nemen deel aan Kijk/Kunst (voorheen Kunstmenu). Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 genieten elk jaar van kijken naar een dans-, muziek-, theatervoorstelling of beeldende kunst.
  2. Wij nemen deel aan ‘Museum en school’, een samenwerkingsverband tussen de grote Leidse musea en basisscholen in de regio Leiden. Veel groepen brengen jaarlijks een bezoek aan Naturalis, museum voor Oudheden, Volkenkunde.
  3. Groepen 5 t/m 8 participeren in ‘Erfgoedspoor’ een cultureel, historisch object in de directe omgeving wordt bezocht, bijvoorbeeld Ruïne van Teylingen, huis Dever (Lisse), eendenkooi (Sassenheim), museum ‘de zwarte tulp’(Lisse).
  4. Jaarlijks hebben we een groot schoolproject waarin tal van culturele activiteiten plaatsvinden zoals gastsprekers, excursies, werkstukken, zang en dans, enz.
  5. Ook aan de jaarlijks terugkerende feesten en festiviteiten besteden we de nodige aandacht: Kerst, Sint, Kinderboekenweek, verjaardagen, vader- en moederdag, enz.
  6. In het kader van levensbeschouwelijk onderwijs bezoekt de hoogste groepen de plaatselijke Voorhoutse kerk, een moskee en een synagoge.
  7. Op alle locaties van de Achtbaan worden er weeksluitingen en theatervoorstellingen gedaan met veel drama, dans en zang.
  8. De bibliotheek wordt jaarlijks bezocht door groep 3 en regelmatig krijgen we een kinderboekenschrijver op bezoek.
Dit is zomaar een greep uit het culturele aanbod zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Tal van activiteiten passeren bijna ongemerkt in de reguliere lessen.

Ondanks dat de overheid de subsidiekraan behoorlijk heeft dichtgedraaid denken wij dat we op de Achtbaan een gedegen cultureel beleid voeren. Mede omdat enkele leerkrachten zich geschoold hebben tot cultuurcoördinator zal cultuureducatie de komende jaren de nodige aandacht krijgen op de agenda en het beleidsplan verder worden ontwikkeld.