Protocollen

Vanwege allerlei redenen worden er afspraken met elkaar gemaakt. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst, soms omdat het wettelijk is voorgeschreven. Van wie de wens ook af komt, binnen onze school maken we de afspraken met degene die ze moet uitvoeren. Veel afspraken worden beschreven in de vorm van een protocol. Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie en welke afspraken er bestaan. In een protocol is een wereld van kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. Wij gebruiken deze protocollen:

Protocol sponsoring

Hoofdluis protocol

Pest protocol


Fiets protocol

Doorstroommogelijkheden en schooladvies