Humanistisch Vormingsonderwijs             
                                                                                                           
Waar wordt het gegeven?
Op openbare basisscholen. Wettelijk is geregeld dat ouders hierom kunnen vragen. Stichting HVO leidt docenten op die deze wekelijkse lessen kunnen verzorgen. Zij ontwikkelen zich daar tot specialisten in het begeleiden van, en uitdagen tot levensbeschouwelijk onderzoek rond thema’s uit de kinderwereld. Zodra zij zelfstandig HVO gaan geven komen zij in dienst bij stichting HVO Primair. Hier organiseert men de aanvragen van de scholen en plaatsing van docenten. In elke regio is een begeleider actief, die o.a. de contacten met de scholen en ouders mede onderhoudt.
 
Wat is de basis?
De basis van HVO is het humanisme. Humanisme gaat ervan uit dat grote en kleine mensen kleine en grote levensvragen kunnen onderzoeken en op maat eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Je verbonden voelen met jezelf, met anderen en met de wereld, met verleden en toekomst is hierbij essentieel. Hier staan we bij stil en betrekken humanistische uitgangspunten als b.v. vrijheid, verbondenheid en ervaarbaarheid bij de onderzoekjes.
 
Wat komt aan bod bij HVO?
De lessen bouwen voort op onderwerpen die kinderen bezighouden en die zij vaak zelf inbrengen, zoals: samen spelen, vriendschap, geluk, vragen stellen, gevoelens, anders zijn, keuzes maken, zelfvertrouwen, verleden/ toekomst, geloven/zeker weten, rechten (plichten?) van het kind enzovoort. In de lessen is ook plaats voor het onderzoeken van overeenkomsten en verschillen tussen humanisme en andere levensbeschouwingen en religies.
 
Hoe ziet de HVO- les eruit?
Kinderen onderzoeken in de HVO-les samen hun ideeën en ervaringen over wat het leven de moeite waard maakt; voor mij, voor jou, voor hen, voor de wereld. .  Ze leren  praten over wat ze denken, voelen, willen en doen. Maar niet alleen praten, ook verbeelden en ervaren. Een grote variatie aan werkvormen helpt hierbij, zoals: verhalen, spelvormen, uitbeelden, inspringtheater, samenwerken, tekenen , filosoferen. . .
 
Wat is belangrijk bij HVO?
Je hebt de vrijheid om te zijn wie je bent en een eigen mening te hebben, wel of niet voor iets te kiezen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar leerlingen worden uitgedaagd aan elkaar, en zichzelf uit te leggen hoe ze tot een mening zijn gekomen, waarom ze bepaalde keuzes maken. Samen praten EN luisteren maakt dat je je mening of keuze wel eens bij wil/kan/mag stellen, van elkaar kunnen we leren. Een open, lerende levenshouding wordt zo gestimuleerd.
 
 
“Moet het zus, moet het zo? Bedenk het zelf! Da’s HVO!”
 
Contactpersoon HVO regio Zuid Holland: Evelien Plevier HVO@eva-online.nl
Voor meer informatie over de stichting HVO primair zie: www.hvoprimair.nl
Voor informatie over het vak HVO en contact docenten: www.eva-online.nl/hvo