Informatieverstrekking aan gescheiden ouders


Toetssteen bij het verschaffen van informatie is het belang van het kind.
Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen ouders zonder contactverbod en ouders met contactverbod.
 
Voor ouders zonder contactverbod geldt dat de niet met zorg belaste ouder op aanvraag informatie over zijn/haar kind kan verkrijgen in dezelfde mate als de wel met zorg belaste ouder.
Schriftelijke informatie kan opgehaald worden bij de school. Indien dit niet mogelijk is kan de aanvrager een voldoende gefrankeerde en juist geadresseerde envelop toezenden welke door de school zal worden teruggestuurd met de gevraagde informatie. Voor mondelinge informatie betreffende een kind kan met de leerkracht of directie een afspraak gemaakt worden.
 
Voor een ouder met contactverbod mag informatie met een algemeen karakter niet onthouden worden. Dit volgens een uitspraak afkomstig van de Commissie Gelijke Behandeling in het kader van art. 1 : 377 C Burgerlijk Wetboek.
Voor onze school betekent dit dat deze ouder op aanvraag kan verkrijgen:
 
Deze ouder heeft geen recht op bijvoorbeeld:
 
Bij een verzoek om informatie zal de school binnen twee weken reageren.
Indien een ouder die niet met het gezag belast is het niet eens is met het oordeel van de schoolleiding geen informatie te verstrekken, kan hier bezwaar tegen gemaakt worden bij het bestuur, eventueel uitmondend in een klachtenprocedure.
Uiteindelijk kan de ouder de rechter verzoeken de informatie alsnog te verschaffen.
 
*de school is dus verplicht bovenstaande informatie te verstrekken, ondanks het gegeven dat de ouder met contactverbod hieruit kan afleiden wanneer activiteiten op school plaatsvinden.