GVO/HVO onderwijs
 
Ouders met kinderen op een openbare school hebben recht op gratis godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) in een richting die zij zelf kunnen kiezen.
Het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs wordt gegeven door geschoolde leraren in opdracht van kerken, humanistische of andere levensbeschouwelijke organisaties. Op
verzoek van de ouders stelt de openbare school onder schooltijd ruimte beschikbaar voor meestal een uur.
Vanuit het dienstencentrum GVO/HVO worden de volgende mogelijkheden voor vormingsonderwijs gesubsidieerd:
1 humanistisch vormingsonderwijs
2 protestants gvo
3 rooms-katholiek gvo
4 islamitisch vormingsonderwijs
5 hindoeïstisch vormingsonderwijs
 
Het dienstencentrum GVO/HVO  heeft o.a. de volgende criteria gesteld voor de aanvragen gvo/hvo:
 
Daarnaast vinden wij het als school van belang dat roostertechnisch de lessen  inpasbaar zijn in de schoolorganisatie. Dit betekent o.a. dat wij het lesaanbod laten verzorgen vanaf de groepen 6.
 
Natuurlijk zijn er ook ouders die liever niet willen dat hun kind aan de  lessen gvo/hvo deelneemt. Voor deze kinderen verzorgen de groepsleerkrachten zelf lessen. De kinderen maken hierbij werkstukken aan de hand van tijdschriften als Sam Sam. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de computer als informatiebron. We hebben hier speciale sites voor ter beschikking.
Indien gewenst kunnen ouders een overzicht van dit lesaanbod verkrijgen. Ook in deze lessen is het de bedoeling de kinderen te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.