Sociaal-emotionele vorming

Een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen leren, is dat kinderen zich veilig en prettig voelen in de school. Ieder kind moet zich de moeite waard voelen. In onze omgang met kinderen en ook in het gehanteerde onderwijssysteem is dit steeds een uitgangspunt.

We vinden het ook belangrijk dat kinderen leren goed met elkaar om te gaan. We gebruiken hier o.a. de Kanjertraining voor, een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de eigen klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). De training begint al in groep 1 en loopt door tot en met groep 8. Meer informatie over de kanjertraining vindt u op: www.kanjertraining.nl