Privacy en informatiebeveiliging

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van deze leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Aan het begin van het schooljaar vragen we u via een formulier uw contactgegevens te controleren. Eventuele wijzigingen passen wij dan aan in ons administratiesysteem. Op dit formulier wordt ook gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Ook deze gegevens worden vastgelegd in ons administratiesysteem. Mocht u deze toestemming willen wijzigen, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of schriftelijk aan de administratie van de school.

In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.