Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is, voor iedereen die bij de school betrokken is, in te zien op school en op de website van de stichting OBODB (www.obodb.nl) . Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Wij stellen het op prijs indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn. Deze vertrouwenspersoon is mevrouw Fieke Fennes. Zij is bereikbaar op het schooltelefoonnummer 0252 - 22 35 74.

De LKC is te bereiken bij:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Telefoon 030- 280 95 90
U kunt ook de website www.onderwijsgeschillen.nl raadplegen of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.