Ziekmelden

Is uw kind ziek of komt uw kind iets later naar school, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan de tandarts? U kunt dit op twee manieren doorgeven aan de leerkracht:

  • voor 08.00 uur een bericht sturen aan de leerkracht via Parro
  • voor 08.15 uur bellen met uw locatie 

U vindt de telefoonnummers van onze locaties onder het kopje Locaties.