Cluster

Locatie Cluster

Pieter van Slingerlandstraat 40 - 2215 SZ -Voorhout
telefoonnummer 0252 - 223 574
e-mail: loc.cluster@obsdeachtbaan.nl


De adjunct-directeur is dhr G. v.d. Weiden