ICT op school

In al onze kleuterklassen wordt gewerkt met moderne ICT-middelen: digitaal schoolbord (digibord), computers en tablets.  Een digibord kan gebruikt worden als schrijfbord, maar ook als groot computerbeeldscherm. Op het digibord kunnen de leerkrachten klassikale instructies geven maar kunnen de lessen ook verlevendigd worden met filmpjes, geluid en animaties die op internet te vinden zijn. De programma’s die we gebruiken zijn een aanvulling op ons onderwijsaanbod. Zo leggen kleuters bijvoorbeeld mozaïeken en maken rubriceeroefeningen m.b.v. de computer. Ook worden voorbereidend lees- en taalonderwijsprogramma’s met de computer aan kleuters aangeboden.