Verkeer


In de onderbouw (groepen 1 t/m 4) wordt vooral aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid om het huis. 

De groepen krijgen een aantal keer per jaar een les uit het programma voor verkeersveiligheid “School op Seef” (zie http://www.schoolopseef.nl). In de kleuterbouw worden deze lessen allemaal op het schoolplein gegeven. Bijvoorbeeld wordt aandacht besteed aan :
- de betekenis van een stoplicht;
- hoe veilig over te steken van de stoep naar stoep ;
- behendigheid in het verkeer op de fiets.